BALUPPSAMLING

Baluppsamling, lastning och transport av balar:
Med vårt lastsystem kan vi erbjuda att plocka ihop Dina färdiga balar i en snygg stuv. Om Du vill ha balarna lastade och transporterade från åkern till gården erbjuder vi ett flertal lösningar. Vi har tillgång till lastbilar (med eller utan kran), traktordragna lastbilssläp och krankärror samt balvagnar.