Vad är ensilage

Ensilage är ett blött foder. Det är i regel bönder som har mjölk/nötkreatur som skördar och använder sig av ensilage. Skörden av ensilage till t ex mjölkkor startar i regel flera veckor tidigare jämnfört med vall till hästar. Då är gräset i ett tidigt utvecklingsstadie och mycket rikt på protein. Den proteinhalten är på tok för hög för en häst som bara har en mage och en helt annan mag, tarm och bakterieflora än en ko. Mjölkbonden däremot vill ha ha den höga proteinhalten så att kossan ska mjölka bra och kalven växa fort. När ensilage framställs och pressas/plastas, tillsätts ibland ett ensileringsmedel, t ex myrsyra.

Hårt arbetande hästar kan få svårt att äta tillräckligt med ensilage eftersom vatteninnehållet är högt och grovfodergivan då måste ökas markant. Dom senaste studierna visar dock på att hästen gärna äter ensilage då smakligheten ofta är mycket god.

Ensilage har en TS-halt på 25-50% vilket innebär att gräset då innehåller 75-50% vatten. För att klara ut begreppen så har hö 84% TS-halt, hösilage 50-75% TS-halt och ensilage 25-50% TS-halt.

Vittene Säteri AB är specialiserade på hö, hösilage och ensilage till häst och har en helt annan vallblandning ( tex ingen rödklöver) jämnfört med en mjölkbonde.