Hö 4-kantbalar

Enbal
Storlek: 1200 x 800 x500
Vikt: 100 – 150 kg
Antal laget plast: 12

Dubbelbal:
1200 x 800 x 1000
Vikt200 – 300 kg
Antal lager plast: 12

Se analysvärden här >>

Vad är hö?

När vallen är slagen så är det vädret och torktiden som styr om Ditt gräs ska bli hö, hösilage eller ensilage.

När gräset har torkats ner från ca 80% vatten till att innehålla högst 16% vatten så klassas det som hö. Det innebär att torrsubstanshalten, den såkallade TS-halten har blivit 84%. Torrare än så kan inte hö bli. Det innhåller alltid 16% vatten när torkprocessen är klar.

Förr så förtorkades allt gräs ute på åkern och hässjor användes. Sen kom skulltorken och man kunde börja ta in gräs med något lägre TS-halt och torka det till 84% på logen med hjälp av luft. Problemet med kvalitén kvarstår dock då höet lätt blir återfuktat eftersom det drar åt sig vatten. Alternativet att täcka höet med halm är mödosamt och kostsamt, då det är viktigt att få allt hö täckt.

Idag används plast. Det innebär att om gräset är torrt när det pressas och plastas så blir den kemiska process som startar i balen liten när plasten läggs på. Plasten runt gräset skyddar det från väder, vind och hantering. När Du sedan öppnar Din bal så har Du ett torrt och fint hö med hög hygienisk kvalité.

På Vittene Säteri använder vi alltid 12 lager plast som standard för att kunna bibehålla kvalitén på Ditt hö