Hösilage 4-katbalar

Enkelbal
Storlek: 1200 x 800 x500     
Vikt: 100 – 150 kg                 
Antal lager plast: 12                  

Dubbelbal
Storlek: 1200 x 800 x 1000
Vikt: 200 – 300 kg
Antal lager plast: 12

Se analysvärden här >>

Vad är hösilage?

Skillnaden på hö och hösilage är torrsubstanshalten, den så kallade TS-halten. Om hö har 84% TS-halt så har hösilage en TS-halt på 50-75%. Det innebär att mängden vatten som gräset innehåller är mellan 50-25%.

​När balen är pressad och plastad så blir den biologiska process som startar i balen aktiv. Är TS-halten lägre blir processen större och är TS-halten högre blir processen mindre. Den karakteristiska lukten blir skarpare vid lägre TS-halt och mildare vid högre TS-halt. När man framställer och pressar hösilage tillsätts inget ensileringsmedel, det är den biologiska processen som är konserveringsmedlet.

​Ett bra hösilage doftar gott. Lufta kakan och tryck in näsan, det ska lukta som Du vill äta det själv. Som hästägare bör man veta att hösilage är ett foder som Din häst gärna äter. Smakligheten är populär hos hästen som äter med god aptit. Det luktar gott och är ett hygieniskt och dammfritt foder.

​På Vittene Säteri eftersträvar vi att tillhandahålla ett hösilage på 55-75% TS-halt. Vill du ha hö med 84% TS-halt erbjuder vi givetvis det med.