Slåtterkross

Sidohängd slåtterkross KRONE AM 243 CV EASYCUT med bredspridninghuv
Bredspridning av materialet är en självklarhet för högkvalitét. Krossen är utrustad med V-slagor och plåtarna som sitter under huven fördelar materialet över hela arbetsbredden så att förtorkningen av ditt gräs kommer igång direkt. Torktiden på fältet förkortas avsevärt och viktigt näringsinnehåll stannar kvar i gräset.

Arbetsbredden är 2,4 meter och maskinen har kapacitet på 2-3 hektar /timma beroende på åkerns arrondering. Det går snabbt och ta bort bredspridningsplåtarna om Du hellre vill ha Ditt gräs i sträng. Eftersom den är sidohängd så kör vi heller aldrig här i Ditt foder.