Strängluftare

Strängluftare ELHO TR 220 med eller utan strängläggningsplåtar
Det borde vara självklart att man inte skall vispa runt gräset i jorden när det ligger på åkern och torkar. En traditionell hövändare gör det. Inte en strängluftare. Den lyfter istället upp gräset från jorden och vänder runt det i en luftig sträng som torkar snabbt. Därför stränglägger vi först och om det är önskvärt med mer torkning så strängluftar vi därefter.

Maskinen har 6 rotoraxlar och 50 dubbelfjädrar som ger materialet en varsam behandling. Det går snabbt att lufta igenom strängarna och därefter är det klart för pressning. Arbetsbredden är 2,2 meter.