Villkor

Klara och raka besked. Enkla förfaranden. Inga brutna löften. Hög servicenivå och givetvis bra villkor.

LEVERANSVILLKOR: Våra priser gäller gäller fritt avhämtat eller levererat Vittene, exkl. moms och inkl. lastning. Eventuell pallkostnad tillkommer.

LEVERANSTID: Omgående leverans vid löpande försäljning utan avtal. Avtalskund erbjuds leverans efter avrop enligt uppgjord plan.

BETALNINGSVILLKOR: Kontant vid leverans. Avtalskund kan erbjudas fakturering med 30 dagars kredit efter godkännande.

TRANSPORT: Vi kan erbjuda olika transportlösningar till bra priser.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR: Vikten på levererade balar kan variera. Vi debiterar efter genomsnittsvikt på antalet balar som levereras. Analyserna vi redovisar för beställt parti, är tagna stickprovsvis från hela partiet ( vallen ) och kan för enstaka balar avvika med +/- 20 %. ​Eventuell reklammation skall ske omgående vid upptäckt, varvid innehållet, plasten och märkesetiketten sparas.

ENTREPRENADVILLKOR: Vid anlitande av våra maskintjänster på av kunden anvisad mark,  garanterar vi att detta utförs fackmannamässigt. Vi ansvarar dock ej för kvaliteten och innehållet i det producerade.