Fyrkantspress

Fyrkantspress CLAAS 1150 MARKANT med DUO-PACK
Marknadens mest effektiva och flexibla press för fyrkantiga balar inom mellan och storbals segmentet. Pick-up, presskolv, presskanal och knytare som garanterar dig en hård, välpressad och snygg bal.

Det är du som kund som bestämmer vad du vill ha för balstorlek. Bredden är standard, 80 cm, som en lastpall. Höjden är 50 cm eller 100 cm om du väljer till Duo-pack. Ballängden är ställbar från 70 cm upp till 240 cm. Detta innebär stor flexibilitet. De flesta kunder väljer att pressa sina balar i det populära pallmåtts formatet. En enkelbal i pallmått är: 120 cm lång, 80 cm bred och 50 cm hög.

Vad är då DUO-PACK?
Det är en balstaplingsvagn som hänger bak på fyrkantspressen. Det innebär att 2 balar ställs av på varandra och ger tillsammans 1 bal som således blir 100 cm hög, en dubbelbal. Maximal ballängd med duo-pack minskar något till 200 cm. Det innebär att du kan få en dubbel bal som är 200 x 80 x 100 cm. Även här väljer de flesta kunder pallmått: 120 cm lång, 80 cm bred och 100 cm hög. Pressen har kapacitet på upptill 140 bal/timma vid längdmåttet 120 cm. För att komma upp i den volymen krävs långa raka och jämna fält med lagom mängd gräs eller halm i.

För dig som skall pressa din egen halm hemma på gården så är alternativet fyrkantsbal verkligen något att överväga. Med en kapacitet på 140 balar/timma så är det inga rundbalspressar som hänger med. Att sedan lagringskapaciteten på logen mångdubblas och transporten hem från åkern går snabbt och smidigt är ytterligare fördelar. Priset på din halm kan bli 1/3-del av priset jämnfört med en rundbal.